Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie
Menu

Co najbardziej cenisz w naszym Sanktuarium?
A A A
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przesuniętą z 25 marca na 8 kwietnia z uwagi na obchody Wielkiego Tygodnia) Mszy świętej o godzinie 10.30 w naszej Bazylice przewodniczył J. E. ks. bp Kazimierz Górny, który wygłosił także homilię.
Był to jednocześnie Dzień Świętości Życia. Podczas Eucharystii ksiądz biskup dokonał obrzędu konsekracji czterech wdów, które pozostając osobami świeckimi zobowiązały się służyć Jezusowi m.in. poprzez posługę osobom chorym, cierpiącym, niepełnosprawnym, oraz odpowiednie modlitwy. W czasie Mszy świętej o godzinie 18.30 natomiast osoby, które podjęły się duchowej adopcji dziecka poczętego złożyły uroczyste ślubowanie (duchowa adopcja to ślub, którego treścią jest modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji ocalenia zagrożonego życia dziecka w łonie matki oraz prawego życia po jego urodzeniu; trwa ona 9 miesięcy).
Obchody Dnia Świętości Życia zaproponował bł. Jan Paweł II, który w ogłoszonej w 1985 roku encyklice „Evangelium vitae” napisał, że „jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”.
W homilii ksiądz biskup nawiązując do Ewangelii podkreślił, że „fiat” Maryi było przejawem wielkiej miłości i zaufania do Pana Boga. Poniedziałkowa uroczystość to okazja do ponownego złożenia hołdu Matce Bożej, która mimo czekających ją trudów i cierpień podjęła się wypełnienia woli Bożej. Zachęcał do naśladowania postawy Matki Najświętszej w codziennym życiu.
Powołał się na słowa papieża Polaka zawarte w jego pierwszej encyklice „Redemptor Hominis” (ogłoszonej w 1979 roku), w której podkreślił, że Syn Boży przyjmując ludzką naturę w tajemnicy wcielenia złączył się w przedziwny sposób ze wszystkimi ludźmi. Dlatego każdy człowiek powinien być darzony szacunkiem. Przywołał również postać obecnego papieża Franciszka wzywającego do obrony każdego stworzenia, i zobowiązującego do tego uczynku wszystkich, nie tylko chrześcijan.
Kaznodzieja ubolewał, że w dzisiejszym świecie nie ceni się ludzkiego życia, u wielu dominuje postawa egoistyczna, a pogoń za dobrami materialnymi stanowi jego główny cel. – Obecnie potrzeba więcej wrażliwości, troski, szczególnie o ludzi ubogich, samotnych, niepełnosprawnych, cierpiących. Wzorem do naśladowania mogą być wdowy konsekrowane. Pełniły one w dziejach Kościoła katolickiego zawsze bardzo ważną rolę, nie tylko modląc się i dając świadectwo swoim postępowaniem o Zmartwychwstałym Chrystusie, ale przede wszystkim poświęcając się ludziom ubogim, niepełnosprawnym, cierpiącym, samotnym – zaznaczał.
Zaapelował o obronę życia i niesienie pomocy każdemu znajdującemu się w potrzebie, zwracając uwagę, że nikt z nas nie może pozostawać obojętnym na cierpienie innych.
 

X Nie pokazuj więcej Strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, aby usprawnić korzystanie z niej i do celów
statystycznych. Jeżeli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie na Twoim urządzeniu.