Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie
Menu

Co najbardziej cenisz w naszym Sanktuarium?
A A A
Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano'' w roku 1922. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris'' wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski.. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą ,,Ruch Katolicki''. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej.

W ten sposób, zgodnie z życzeniem ks. bpa Piotra Jareckiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, pod którego duszpasterską opieką stowarzyszenie kształtowało swoją osobowość od czasu reaktywowania, ,,świeccy przejęli ciężar obowiązków związanych z organizowaniem i działalnością stowarzyszenia''.

Do utworzenia Akcji Katolickiej w naszej parafii zachęcił ks. bp Edward Białogłowski w czasie rekolekcji wielkopostnych w piątą rocznicę powstania Diecezji Rzeszowskiej 25 marca 1996 r. w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Działalność rozpoczęliśmy w dniu 5 maja 1996 r. uroczystą Mszą św., polecając sprawy rozpoczynającej działalności Parafialnego Oddziału opiece Matki Bożej. Pierwszym asystentem oddziału został mianowany o. Metody Kornacki, zaś pierwszym prezesem został Zbigniew Szczupak, który sprawował tę funkcję do roku 2004. Od roku 2004 prezesem jest Józef Noga.

 

Działalność Oddziału prowadzona jest w oparciu o statut AK i roczny plan pracy. Cele Akcji Katolickiej to:

  • formacja wewnętrzna czyli ciągłe doskonalenie chrześcijańskie;
  • współpraca katolików świeckich z hierarchią kościelną;
  • przeciwstawianie się tym siłom, które chcą demoralizować i rozbijać jedność polskiego społeczeństwa i zniszczyć Kościół.

 

Cele te realizowane są przez:

  • spotkania formacyjne na których omawiane są tematy zgodnie z programami duszpasterskimi w poszczególnych latach, homilie Jana Pawła II wygłaszane podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny, bieżące wiadomości z życia Kościoła;
  • pomoc i wsparcie udzielane proboszczom , (m.in. wystosowano prośbę do bpa Ordynariusza w sprawie ustanowienia naszego Sanktuarium bazyliką co zostało uwieńczone 12 września 2008 r.).

 

Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca według następującego programu:

  • 7.00 – śpiew godzinek ku czci Matki Bożej (Bazylika)
  • 7.30 – Eucharystia (Bazylika)
  • 8.30 – spotkanie formacyjne (salka na terenie klasztoru)
 w I czwartek m-ca godz. 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy M.B.Rzeszowskiej


Prezes oddziału – Józef Noga (tel. 017 853 95 91)
Opiekunem grupy jest o. Oktawian Jusiak OFM (tel. 017 853 34 95, wew. 128)

 

X Nie pokazuj więcej Strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, aby usprawnić korzystanie z niej i do celów
statystycznych. Jeżeli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie na Twoim urządzeniu.