Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie
Menu

Co najbardziej cenisz w naszym Sanktuarium?
A A A
Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota  Odnowy  w Duchu  Świętym   Matki  Bożej  Rzeszowskiej przy Klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie istnieje od roku 1994. Założycielem był o. Barnaba Olszewski. Kolejni opiekunowie wspólnoty to: o. Jordan Dąbrowski, śp. o. Rajmund Matejko, o. Hadrian Kamas, o. Wiktor Tokarski, o. Amos Smolarek, o. Zefiryn Mazur. Obecnie Pasterzem Wspólnoty jest o. Anastazy Popiel.

Podczas spotkań, które odbywają się przy Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej jest czas na modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, wymieniane są intencje, które noszą w sercu członkowie wspólnoty Często czytane i rozważane jest Słowo Boże, a także prowadzone jest nauczenie.

Członkowie wspólnoty gromadzą się we wtorki w cudownej kaplicy Matki Bożej Rzeszowskiej na adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Mszy św. o 18.30 a po jej zakończeniu na  spotkaniu modlitewno-formacyjnym z pasterzem Wspólnoty - o. Zefirynem Mazurem.


Drugi wtorek miesiąca:

 • 18.00 – Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu (Oratorium w Bernardyńskim Centrum Religijno - Kulturowym)
 • 20.00 – spotkanie formacyjne (Oratorium w Bernardyńskim Centrum Religijno - Kulturowym)

Pozostałe wtorki miesiąca:

 • 17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica Matki Bożej)
 • 18.30 – Eucharystia (Bazylika)
 • 19.15 – spotkanie modlitewno-formacyjne (Oratorium w Bernardyńskim Centrum Religijno - Kulturowym)

Zapraszamy chętnych do wpólnej modlitwy
i zaangażowania się w naszej bernardyńskiej
Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym
przy Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej


Więcej informacji nt. Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym będąc w sercu Kościoła katolickiego nie ma "ziemskiego" założyciela i instytucji. Jest pełnym mocy poruszeniem Ducha Świętego, wiosną Kościoła, mającą odmłodzić każdą sferę życia, a także kanałem, przez który łaska spływa na każdego ochrzczonego.

Mówi się, że Odnowa przyszła do Polski przez "Ruch Światło-Życie" w latach 70. XX wieku. Cechą charakterystyczną wyróżniającą Odnowę jest uświadomienie tego, że rola Ducha Świętego nie zmieniła się od dnia Pięćdziesiątnicy, że również dziś możemy doświadczyć wylania Jego łaski, Jego darów, Jego mocy, tak samo, jak doświadczyli tego pierwsi chrześcijanie.

Odnowa nie chce być grupą specjalizującą się w Duchu Świętym i jego darach. Chce uczyć żyć na co dzień z Duchem Świętym, a więc słuchać i wypełniać Jego wolę. Dlatego bardzo duży akcent kładziemy na modlitwę indywidualną, na codzienną lekturę Pisma św. i modlitwę wspólnotową. Kładąc nacisk na istotną rolę Ducha Bożego, Katolicka Odnowa Charyzmatyczna, skupia się na Jezusie Chrystusie, w którym uznaje Pana i Zbawiciela wszelkiego stworzenia, nauczając, że poznanie Syna jest jedyną drogą do Ojca, a nowe życie oznacza życie w Kościele, świadectwo i służbę na wzór Maryi. Ewentualne problemy doktrynalne zawsze są rozwiązywane w odniesieniu do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.

Charakterystyczne dla Odnowy Charyzmatycznej są:

 • Seminarium odnowy życia w Duchu Świętym. Są to 5. 7 lub 10. tygodniowe rekolekcje, podczas których jest położony nacisk na codzienną modlitwę indywidualną Pismem Świętym i na rozeznaniu swego życia w Bogu. Seminarium kończy się modlitwą o uzdrowienie i tzw. "chrztem w Duchu Świętym", tj. modlitwą o wylanie darów i odnowieniem łask, które każdy chrześcijanin otrzymał na chrzcie św.
 • Modlitwa wstawiennicza. Można ją nazwać misją - posługą, do której wzywa Duch Święty. Jest to prośba o łaskę i doświadczenie miłosierdzia Bożego w każdej sferze życia człowieka oraz o dotknięcie przez miłość Bożą ran zadanych przez grzech.
 • Modlitwa wspólnotowa. Spotkanie modlitewne jest wyrazem życia religijnego wspólnoty. Składa się z modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, śpiewu, chwil ciszy, posługi charyzmatycznej, choć punktem kulminacyjnym jest celebracja Słowa Bożego. Często ma miejsce składanie świadectwa jako wyraz żywej obecności i działania Boga w sercach i życiu członków wspólnoty.


Główne cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej to:

 1. Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Nawrócenie jest to: "..odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się ku Jezusowi, by przyjąć Jego miłosierną miłość..". Miłość Jezusa uzdrawia wszystkie bolesne rany w naszym wnętrzu. Nawrócenie to zmiana dotychczasowego myślenia i postępowania. Jest to porzucenie starego myślenia a przyjęcie myślenia Bożego. Nawrócić się to przestać osądzać, usprawiedliwiać siebie i przyjąć prawdę Bożą. Przyjęcie Jezusa jest pierwszym etapem nawrócenia, bez którego nie jest możliwe uzdrowienie. Izajasz wiąże nawrócenie serca i wiarę z uzdrowieniem: "Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, aby oczami nie widział, ani uszami nie słyszał i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony" (6, 10).
 2. Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na osobę, obecność i moc Ducha Świętego. Jest to drugi cel, który wskazuje na specyfikę Odnowy i na jej szczególny dar jakim jest "chrzest w Duchu Świętym", "wylanie Ducha Świętego" lub "odnowienie w Duchu Świętym". To doświadczenie nawiązuje do biblijnej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-4). W tym dniu Apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali ochrzczeni w Duchu Świętym). Towarzyszyło temu mówienie językami i przepowiadanie Jezusa z mocą. Można powiedzieć, że jest to wydarzenie pozasakramentalne, lecz wypływające z sakramentów Chrztu i Bierzmowania. Dzięki łasce Ducha Świętego człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego modlitwa, życie staje się pełne pokoju i radości.
 3. Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych (charyzmatów), nie tylko w ramach Odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła. Uczestnicy Odnowy czują się wezwani do podjęcia słów stanowiących swoistą zapowiedź, obietnicę: "Ponadto ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi Lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale udzielając każdemu jak chce". (1Kor 21, 11) "darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego stanu także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła.." (KK 12).Charyzmaty czyli "dary darmo dane" należy przyjmować z wiarą i z wdzięcznością. Służą one do budowania królestwa Bożego na ziemi.
 4. Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacją chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacją kultury i struktur społecznych. Nowa ewangelizacja może być nazwana nowa tylko wtedy, kiedy jest nowa w swym zapale, w swoich metodach i w sposobie wyrazu, czyli wówczas, kiedy zostaną stworzone przesłanki dla nowej ewangelizacyjnej mentalności zdolnej odnowić nasz sposób odczuwania, myślenia i działania. Ruch Charyzmatyczny zadanie ewangelizacji wypełnia przez organizowanie spotkań modlitewnych, rekolekcji, konferencji, seminaria Odnowy w Duchu Świętym. Każdy członek wspólnoty zobowiązany jest do ewangelizacji słowem, czynem i przykładem. Otwarty na moc Ducha Świętego wykazuje dynamizm, oryginalność i skuteczność w tym dziele.
 5. Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła. Zachęcać do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Odnowa całego życia chrześcijańskiego dokonuje się na dwóch płaszczyznach: osobistego spotkania z Bogiem (sakramenty, modlitwa, studium Pisma Świętego, służba) i wspólnotowe życie z Bogiem (Msza święta, spotkania modlitewne, spotkania w małych grupach). Odnowa Charyzmatyczna podobnie jak inne ruchy powinna spełniać pewne kryteria kościelności. Są to: uświęcenie, prawowierność nauki, trwała i autentyczna komunia z papieżem i biskupem, apostolskość, zaangażowanie w służbę człowiekowi.

Źródło: www.kul.lublin.pl/12385.html

 

X Nie pokazuj więcej Strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, aby usprawnić korzystanie z niej i do celów
statystycznych. Jeżeli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie na Twoim urządzeniu.